Bemutatkozunk

Az érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének, Eszes Máriának évek óta dédelgetett álma volt, egy német nemzetiségi óvoda létrehozása, melyet a város vezetői is támogattak, így 2015-ben a régi Riminyáki úti óvodát teljesen felújították, és korszerű, minden mai igényt kielégítő óvodát hoztak létre.

Az intézmény Postástelepen található, családi házas övezetben.

Az óvoda kétszintes, teraszos. Udvarunk: tágas, gyönyörű árnyas, mert hatalmas fák, bokrok szegélyezik, s ölelik körül az épületet, mely a felújítás során eredeti arculatát megőrizve, mint egy elvarázsolt kastély, különleges miliőt áraszt. A földszinten és az emeleten is egy-egy csoportszoba található, mely összesen 46 gyermek befogadására alkalmas. Mindkét szinten gyermekmosdók, öltözők találhatók, valamint az emeleten logopédiai/orvosi szoba. A padláson alakították ki az irodát és a felnőtt öltözőt.

Óvodánknak, mint a köznevelési rendszer intézményének, elsődleges célja, az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, megfelelő, tudatos fejlesztés révén.

Kiemelt célunk a nevelés eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

Célunk olyan inkluzív, bátorító pedagógiai környezet kialakítása, ahol a gyermekek önmagukhoz képest, saját haladási tempójukban, optimálisan fejlődhetnek, személyiségük kibontakozhat. Elsődleges szempontunk a gyermekek jogainak és igényeinek szem előtt tartása.

Adottságainkat felismerve Pedagógiai Programunk kiemelt feladatának a környezet megismertetését, megszerettetését és a környezet védelmét, a környezettudatos magatartás kialakítását választottuk. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a testi és lelki egészség megőrzésére, az egészséges életvitel alakítására, a rendszeres testmozgásra.

Kiemelt feladatunk a német kisebbség még élő szokásainak, kultúrájának megismertetése valamint nyelvének ápolása. Célunk olyan kétnyelvű környezet kialakítása, mely a gyermekek megfelelő érzelmi biztonságban történő, kiegyensúlyozott kétnyelvű nyelvi készségének kialakulását biztosítja a gyermek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően. A helyi hagyományokat beépítjük óvodai életünkbe, családok bevonásával igyekszünk ápolni.

Óvodapedagógusaink tudatos, tervszerű nevelőmunkával biztosítják az ehhez szükséges feltételeket, környezetet, hogy óvodásaink minél több élményt, tapasztalatot és ismeretet szerezhessenek, személyiségüket kibontakoztathassák az egyenlő hozzáférés biztosításával. Személyiségüket gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Igyekszünk olyan nevelési gyakorlatot kialakítani, mely biztosítja számukra a boldog gyermekkort.

Feladatainkat játékos keretek között a tevékenységközpontú nevelés alapelvei szerint komplex tevékenységek formájában valósítjuk meg. A gyermekek nevelése és fejlesztése az óvodai élet tevékenységei révén valósul meg az óvodapedagógusok direkt és indirekt irányítása mellett.

Az óvoda és a család együttműködése céljaink megvalósításához elengedhetetlen. Fontos, hogy megismerjük a családok szokásait, sajátosságait, igényeit, elvárásait, így együttműködve, közösen nevelhetjük gyermekeiket, bármikor bizalommal fordulhatnak hozzánk kérdéseikkel, problémáikkal.

Célunk, hogy a nálunk töltött évek alatt a gyermekek tarisznyáját olyan értékes útravalóval töltsük meg, melyből későbbi életük során elővehetnek egy-egy kincset, ami örökérvényű értékkel bír.

Wir stellen uns vor

Es war ein seit Jahren gehüteter Traum von Mária Eszes, Leiterin der Selbstverwaltung der deutschen Nationalitäten von Érd, eine Kindertagesstätte für deutsche Nationalitäten ins Leben zu rufen. Diese Idee wurde auch von der Stadtregierung unterstützt und so wurde 2015 die alte Kindertagesstätte in der Riminyáki Strasse komplett saniert und eine moderne, allen Bedürfnissen angepasste Tagesstätte eröffnet.

Das Institut befindet sich in Postástelep, in einer harmonischen Lage, umgeben von Einfamilienhäusern.

Die Kita hat zwei Stockwerke, mit Terrassen. Unser Garten ist geräumig, liegt herrlich schattig mit Bäumen umgeben. Das Gebäude hat während der Sanierung nichts von seinem originalen Gesamtbild eingebüßt, es erinnert einen an ein verzaubertes Schloss, wirkt märchenhaft. Sowohl auf dem Erdgeschoss, wie auch auf dem oberen Stockwerk befinden sich Gruppenräume, die bis zu 46 Kinder beherbergen können. Auf beiden Stockwerken sind Umkleide- und Waschräume sowie oben ein Logopädie-/Ärzteraum. Auf dem Dach befinden sich das Büro und ein Umkleideraum für Erwachsene.

Unsere Kita, als Institut des Allgemeinen Erziehungssystems hat sich als erstes Ziel gesetzt, die mannigfaltige, harmonische Entwicklung und die Entfaltung der Persönlichkeit der Kinder zu unterstützen, insbesondere der unterschiedlichen Eigenschaften und Entwicklungsstufen der Kinder beachtend durch bewusste, entsprechende Beförderung. Es liegt uns am meisten daran, mit Hilfe unserer Erziehungsmethoden, die gesellschaftliche

Abspaltung zu verhindern und unsere Talente zu befördern.

Unser Vorhaben ist eine ermutigende pädagogische Umgebung auszubilden, wo die Kinder im Vergleich zu sich im eigenen Tempo sich entwickeln und optimal entfalten können. Die Rechte und die Bedürfnisse der Kinder werden bei uns stets als Erstes vor Augen geführt.

In Betracht unserer Möglichkeiten haben wir als wichtigste Aufgabe unseres Pädagogischen Programms das Kennenlernen und Schützen der Natur und ein bewusstes Umgehen mit den Naturschätzen gewählt. Auch die Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit und eine gesundheits- und bewegungsorientierte Erziehung spielt bei uns große Rolle.

Unsere besondere Aufgabe ist, die Erhaltung und Pflege der kulturellen Traditionen und der Sprache der deutschen Minderheit. Unser Ziel ist diesbezüglich, dass die Kinder diese Traditionen kennenlernen und angepasst dem Lebensalter in einer emotionalen Sicherheit zweisprachig aufwachsen. Die hiesigen Traditionen werden in unserem Alltag lebendig gemacht und mit Hilfe der Familien aktiv gelebt.

Unsere Erzieher(innen) sind hochqualifiziert, um mit planmäßiger, bewusster Arbeit die hierzu möglichen Umstände zu sichern, damit die Kinder mehr erleben, kennenlernen und ihre Persönlichkeit mit gleichen Chancen entfalten können. Die Kinder benötigen besonderen Schutz und Pflege und wir bemühen uns eine pädagogische Umwelt zu bilden, die eine unbekümmerte und frohe Kindheit sichert.

Unsere Aufgaben werden spielerisch, tätigkeitsorientiert, komplex verwirklicht. Die Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder werden mit direkter und indirekter Anweisungen unserer Erzieher(innen) vollbracht.

Die Zusammenarbeit zwischen Kita und Familie ist, um unsere Ziele zu verwirklichen, unerlässlich. Es ist sehr wichtig, dass wir die Gewohnheiten und Traditionen, die Bedürfnisse und Erwartungen der Familien kennenlernen, damit wir zusammenwirkend und einander unterstützend die Kinder miterziehen können. Die Eltern können sich jeder Zeit mit Fragen und Wünschen an uns wenden.

Wir wünschen, dass die Kinder durch die Zeit, die sie bei uns verbringen, etwas Wertvolles für ihr Leben mitnehmen können, dessen Wert sie ein Leben lang prägt.

  • Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített.
    Francois-René de Chateaubriand
  • Die Zeichen unserer Kindheit bleiben an verschiedenen Stätten unseres Lebens, ähnlich wie wir auch Blumen riechen können, die früher unser Zimmer schmückten
    Francois-René de Chateaubriand

Hírek


Bejegyzések

Telefon: (+36) 23 386-413
Fax: (+36) 30 790-2850
Cím: 2030. Érd, Riminyáki út 17.
Email: info@pumukliovoda.hu