Kedves Szülők!

Az idei évben a járványügyi helyzet általi rendelkezések, intézkedéseit figyelembe véve, az  óvódai beiratkozás, ideje, menete 19/2021.(III.10) EMMI határozata alapján a következő módon fog történni:

  1. A beiratkozás időpontja: 2021.május 4-ig főként online módon.
  2. Az intézmény honlapjáról (pumukliovoda.hu) letölthető nyomtatványok kitöltése, (adatvédelemmel, kameraszabályzattal  kapcsolatosan is) és eljuttatása az óvoda e-mail címére legkésőbb 2021. május 4-ig (e-mail: pumukliovoda@gmail.com
    Természetesen nagyon indokolt esetben, megfelelő körültekintés mellett, telefonos egyeztetés alapján (tel: 06-30-505-89-56) lehetőséget adunk  a  nyomtatványok helyszínen történő átadására, esetlegsen a kitöltésére is. Erre május 3-án 9-17 óra között, és 2021.május 4-én 9-16 óra között tudunk lehetőséget biztosítani.
  3. A leadott nyilatkozatban feltétlenül meg kell jelölni a kötelező felvételt biztosító óvodát.

Kérnénk a határidő pontos betartását,a határozatok meghozatalára szánt idő rövidsége, illetve a felvettek adatainak körzetes óvodába történő továbbitása miatt.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat (pl: gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája, a szülő személyi azonosítója, lakcímkártyája), kérnénk csatolni a kitöltött nyomtatványokhoz, vagy a kisgyermek első óvodában töltött napjára behozni az óvodába.

Szükséges nyomtatványok:

 

Köszönöm megértésüket, és segítő együttműködésüket.

Koromné Szilvási Katalin

Intézmény vezető

 

Érd, 2021. 03. 18.