Beiratkozás

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020 nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott Pumukli Német Nemzetiségi Óvodába (2030 Érd, Riminyáki út 17.)  az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:

  • április 24. (szerda) 9-17 óráig;
  • április 25. (csütörtök) 9-16 óráig.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ-száma
  • oltási könyv
  • letölthető Pumukli beiratkozás adatlap

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint: 

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti a fenti beiratkozási adatlap kitöltésével és leadásával. Továbbá szükséges a fentiekben felsorolt közokiratok, dokumentumok bemutatása, vagy fénymásolatának leadása. A gyermekek felvétele folyamatos.

A felvételnél előnyt élvez az a gyermek, akinek szülője kitölti II. Nyilatkozatot a nemzetiségi hovatartozásról. (A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.)